A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. július 19.,

csütörtök


 

96. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
162/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
13983
163/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet
A központi államigazgatási szerveknél és azok helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról
13984
164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
13988
165/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet
A hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
13992
166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet
A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról
13993
36/2012. (VII. 19.) BM rendelet
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról
14000
10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelet
Az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
14013
10/2012. (VII. 19.) HM rendelet
A honvédelmi munkaügyi hatóság kijelöléséről és az ágazati munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól
14037
43/2012. (VII. 19.) NFM rendelet
A gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 2012. évi felhasználásának részletes szabályairól
14038
1246/2012. (VII. 19.) Korm. határozat
Egyes kiemelt projektek – a Dél-Alföldi Operatív Program és a Dél-Dunántúli Operatív Program keretét érintő – támogatásának a növeléséről
14044
1247/2012. (VII. 19.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítéséről, valamint a TÁMOP 4.2.4.B/1-11/1, TÁMOP-5.4.1-12/1, TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1 kiemelt projektek támogatásának jóváhagyásáról
14046
1248/2012. (VII. 19.) Korm. határozat
A fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát érintő egyes intézkedésekről szóló 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról
14050
1249/2012. (VII. 19.) Korm. határozat
Az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről
14050
1250/2012. (VII. 19.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
14051
1251/2012. (VII. 19.) Korm. határozat
A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat, valamint a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság létrehozásáról és a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság létrehozásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1221/2012. (VII. 2.) Korm. határozat módosításáról
14051
1252/2012. (VII. 19.) Korm. határozat
A Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges forrás biztosításáról
14052
1253/2012. (VII. 19.) Korm. határozat
Egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
14055
1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat
A területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról
14060
1255/2012. (VII. 19.) Korm. határozat
Az Andrássy negyed részeként az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításához és a Hősök tere forgalomcsillapításához szükséges intézkedésekről szóló 1353/2011. (X. 20.) Korm. határozat módosításáról
14062
1256/2012. (VII. 19.) Korm. határozat
A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról
14062
90/2012. (VII. 19.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
14063
91/2012. (VII. 19.) ME határozat
Miniszterelnöki biztos felmentéséről
14064
92/2012. (VII. 19.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
14064

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.