A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2012. július 17.,

kedd


 

95. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CXIII.törvény
gyetemes Postaegyesület Alapokmánya Hetedik és Nyolcadik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2004. évi bukaresti kongresszuson és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az Egyetemes Postaegyezmény 2004. évi bukaresti és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt Zárójegyzőkönyvének, valamint a Postai Pénzforgalmi Megállapodásnak a 2004. évi bukaresti kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről
13703
157/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet
Az Egyetemes Postaegyesület Általános Szabályzatának 2004. évi bukaresti kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, és az Egyetemes Postaegyesület Általános Szabályzata 2008. évi genfi kongresszuson aláírt Első Pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről
13821
158/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet
A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ jogállásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
13908
159/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet
Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
13910
160/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet
Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
13911
161/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet
Az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezményről (TER) szóló, Genfben, 1992. december 17-én kelt Megállapodás, illetve Mellékletei felmondásáról
13911
42/2012. (VII. 17.) NFM rendelet
A XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának rendjéről
13912
33/2012. (VII. 17.) AB határozat
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességéről
13918
34/2012. (VII. 17.) AB határozat
A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény egyes alkotmányellenesnek minősített rendelkezései alkalmazásának kizárására irányuló indítványok elutasításáról
13940
35/2012. (VII. 17.) AB határozat
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény egyes alkotmányellenesnek minősített rendelkezései alkalmazásának kizárására irányuló indítványok elutasításáról
13952
Köf. 5017/2012/8. határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
13963
Köf. 5045/2012/5. határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
13966
1239/2012. (VII. 17.) Korm. határozat
A Regionális Operatív Programok 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
13970
1240/2012. (VII. 17.) Korm. határozat
A Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének módosításáról
13971
1241/2012. (VII. 17.) Korm. határozat
A „Kastélysziget Kulturális – Turisztikai Központ Edelény – A Cserehát és a Galyaság turisztikai fejlesztése az edelényi L’Huillier-Coburg-kastély vonzerejének fejlesztése révén” c. kiemelt projekt támogatásának növeléséről az Észak-Magyarországi Operatív Program keretét érintően
13972
1242/2012. (VII. 17.) Korm. határozat
Az Õs-Dráva Programról
13974
1243/2012. (VII. 17.) Korm. határozat
A Rubik-kockát bemutató nemzetközi vándorkiállítással kapcsolatos egyes kérdésekről és az ehhez kapcsolódó rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
13975
1244/2012. (VII. 17.) Korm. határozat
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti, kormánytisztviselők határozott idejű áthelyezéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról
13977
1245/2012. (VII. 17.) Korm. határozat
Az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezményhez (TER) történő további, 2006–2010 közötti időszakra vonatkozó magyar csatlakozásról, valamint a TER Projekt Központi Iroda (PCO) 2006. december 31-ig történő működéséről szóló 2142/2006. (VIII. 23.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
13979
88/2012. (VII. 17.) ME határozat
A Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
13979
89/2012. (VII. 17.) ME határozat
A Fegyverkereskedelemről szóló Szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
13979

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.