A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. július 16.,

hétfő


 

94. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CIX. törvény
A Cseh Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
13634
2012. évi CX. törvény
Az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. év október 27. napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről
13642
2012. évi CXI. törvény
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról
13654
2012. évi CXII. törvény
Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
13661
70/2012. (VII. 16.) VM rendelet
A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról
13676
71/2012. (VII. 16.) VM rendelet
Egyes miniszteri rendeletek levegővédelemmel összefüggő módosításáról
13685
Köf. 5038/2012/8. határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
13694
190/2012. (VII. 16.) KE határozat
Kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésének megállapításáról és közigazgatási államtitkári kinevezésről
13697
191/2012. (VII. 16.) KE határozat
Kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetéséről
13697
192/2012. (VII. 16.) KE határozat
Kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésének megállapításáról
13698
193/2012. (VII. 16.) KE határozat
Közigazgatási államtitkári kinevezésről
13698
194/2012. (VII. 16.) KE határozat
Közigazgatási államtitkári kinevezésről
13699
87/2012. (VII. 16.) ME határozat
Kormánymegbízott felmentéséről
13699

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.