A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370965. látogatója

Budapest

2012. július 13.,

péntek


 

93. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CI. törvény
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról
13572
2012. évi CII. törvény
A biztosítási adóról
13582
2012. évi CIII. törvény
Az Erzsébet-programról
13584
2012. évi CIV. törvény
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról
13585
2012. évi CV. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
13590
2012. évi CVI. törvény
Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról
13591
2012. évi CVII. törvény
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról
13602
2012. évi CVIII. törvény
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról
13605
156/2012. (VII. 13.) Korm. rendelet
Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
13611
9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelet
A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet módosításáról
13613
33/2012. (VII. 13.) KIM rendelet
A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
13623
69/2012. (VII. 13.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról
13624
85/2012. (VII. 13.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és kinevezéséről
13632
86/2012. (VII. 13.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
13632

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.