A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381643. látogatója

Budapest

2012. július 12.,

csütörtök


 

90. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
153/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
13374
154/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
13384
155/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet
A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
13385
1232/2012. (VII. 12.) Korm. határozat
A szakképzésben szerzett egyes szakképesítések felsőoktatásba történő beszámításához szükséges feladatokról
13386
1233/2012. (VII. 12.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
13386
1234/2012. (VII. 12.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program egyes kiemelt projektjeinek nevesítéséről
13388
1235/2012. (VII. 12.) Korm. határozat
ATársadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1. és 2. prioritásainak megállapításáról
13390
1236/2012. (VII. 12.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013.évi akciótervének elfogadásáról, valamint kiemelt projektek nevesítéséről az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013.évi akciótervében és az Államreform Operatív Program 2011–2013.évi akciótervében
13397
1237/2012. (VII. 12.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–13-as akciótervének 2. prioritása keretében a vízminőség javítást szolgáló konstrukciók javára történő forrásátcsoportosításról
13409
1238/2012. (VII. 12.) Korm. határozat
A TÁMOP 2.1.2-12/1-2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
13410

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.