A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8352557. látogatója

Budapest

2012. július 10.,

kedd


 

89. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
152/2012. (VII. 10.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között az Európai Közösség és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2007. szeptember 18-án aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
13316
9/2012. (VII. 10.) HM rendelet
Az állami szerv által igazolt állami célú nemzetközi repülésekhez és a magyar állami légijárművek nemzetközi repüléseihez szükséges engedélyezési eljárásrend részletes szabályairól
13329
40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet
A közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól
13334
66/2012. (VII. 10.) VM rendelet
A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról
13340
67/2012. (VII. 10.) VM rendelet
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet, valamint a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosításáról
13343
Köf. 5023/2012/9. határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
13346
Köf. 5026/2012/9. határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
13349
Köf. 5046/2012/6. határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
13353
58/2012. (VII. 10. ) OGY határozat
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanoló kontra Magyarország ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról
13357
158/2012. (VII. 10.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
13357
159/2012. (VII. 10.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
13358
160/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
13358
161/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
13359
162/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
13359
163/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
13360
164/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
13360
165/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
13361
166/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
13361
167/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
13362
168/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
13362
169/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
13363
170/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
13363
171/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
13364
172/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
13364
173/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
13365
174/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
13365
175/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
13366
176/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
13366
177/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
13367
178/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
13367
179/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
13368
180/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
13368
181/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
13369
182/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
13369
183/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
13370
184/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
13370
185/2012. (VII. 10.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
13371
81/2012. (VII. 10.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
13372
82/2012. (VII. 10.) ME határozat
A Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökének felmentéséről és új elnök kinevezéséről
13372

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.12.07.