A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2012. július 5.,

csütörtök


 

86. szám


 

Ára: 5460 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi XCI. törvény
A Szlovák Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
13084
2012. évi XCII. törvény
A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény kihirdetéséről
13092
2012. évi XCIII. törvény
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról
13131
2012. évi XCIV. törvény
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról, valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról
13162
2012. évi XCV. törvény
A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről
13166
146/2012. (VII. 5.) Korm. rendelet
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet és egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról
13172
147/2012. (VII. 5.) Korm. rendelet
A tengeri hajók kötelező biztosításáról
13190
2/2012. (VII. 5.) KüM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól
13191
17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek az új Munka Törvénykönyve hatálybalépésével kapcsolatos módosításáról
13208
55/2012. (VII. 5.) OGY határozat
Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
13219
56/2012. (VII. 5.) OGY határozat
Dr. Lenhardt Balázs országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
13219
57/2012. (VII. 5.) OGY határozat
Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
13220

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.