A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2012. július 4.,

szerda


 

85. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
33/2012. (VII. 4.) BM rendelet
Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012.évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet módosításáról
13016
34/2012. (VII. 4.) BM rendelet
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről abüntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, afogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról
13017
39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet
Egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról
13018
65/2012. (VII. 4.) VM rendelet
A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól
13030
32/2012. (VII. 4.) AB határozat
A felsőoktatási hallgatói szerződéseket szabályozó egyes jogszabályi rendelkezések megsemmisítéséről
13066
80/2012. (VII. 4.) ME határozat
Főiskolai rektor felmentéséről és főiskolai rektorok megbízásáról
13081

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.