A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. július 3.,

kedd


 

84. szám


 

Ára: 6090 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi XC. törvény
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
12860
142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet
Az egyházi költségvetési céltámogatások sajátos szabályairól
12866
143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet
A címzetes főjegyzői cím adományozásának, a címre való jogosultság megszűnésének, a cím visszavonásának eljárási szabályairól, valamint a címadományozási juttatás kifizetésére vonatkozó szabályokról
12873
144/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet
A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek új ország-elnevezéssel összefüggő, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
12875
145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet
A szén-dioxid geológiai tárolásáról
12878
38/2012. (VII. 3.) NFM rendelet
Egyes földgáz árszabályozással és bányászattal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
12913
64/2012. (VII. 3.) VM rendelet
A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról
12916
1222/2012. (VII. 3.) Korm. határozat
A 2007–13 évekre szóló regionális operatív programok indikátorokat érintő módosításáról
12944
1223/2012. (VII. 3.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a címrend és egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról
13004
1224/2012. (VII. 3.) Korm. határozat
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal címrendi besorolásának megváltoztatásáról
13010
1225/2012. (VII. 3.) Korm. határozat
A Zsámbék 856, 831, 832 és 804 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának az állam javára történő megszerzéséről és az ingatlanok további hasznosításáról
13010

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.