A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2012. június 29.,

péntek


 

82. szám


 

Ára: 9555 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi LXXXVII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
12484
2012. évi LXXXVIII. törvény
A termékek piacfelügyeletéről
12530
2012. évi LXXXIX. törvény
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosításáról
12544
8/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet
A várólistával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról és a betegek beutalásának szakmai rendjéről szóló miniszteri rendelet hatályon kívül helyezéséről
12548
31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
12549
61/2012. (VI. 29.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
12638
62/2012. (VI. 29.) VM rendelet
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről
12698
31/2012. (VI. 29.) AB határozat
A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 8. § hatálybalépésének felfüggesztéséről
12720

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.