A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371013. látogatója

Budapest

2012. január 24.,

kedd


 

8. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet
A számhordozás részletes szabályairól
502
3/2012. (I. 24.) NMHH rendelet
Az egységes európai segélyhívószámra és a nemzeti segélyhívó számokra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásra vonatkozó műszaki követelményekről
512
4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet
A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról
513
5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról
519
1012/2012. (I. 24.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
521

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.