A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2012. június 28.,

csütörtök


 

79. szám


 

Ára: 4515 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi LXXXIII. törvény
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
12231
2012. évi LXXXIV. törvény
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
12232
2012. évi LXXXV. törvény
Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről
12242
132/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
12253
133/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet
A teljes hatályú apai elismerés egyszerűsítésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
12254
134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet
Az egyes kormányrendeleteknek a műemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör változásával összefüggő módosításáról
12255
31/2012. (VI. 28.) BM rendelet
A Köztársasági Õrezred megszüntetésével és más rendészeti tárgyú szervezeti változásokkal összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
12264
32/2012. (VI. 28.) BM rendelet
Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról
12286
6/2012. (VI. 28.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási, civil és kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
12288
14/2012. (VI. 28.) NGM rendelet
A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákat és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszereket üzemeltető központi szerver működtetésének személyi, pénzügyi, műszaki és informatikai feltételeinek, valamint a központi szerver működtetőjét megillető szolgáltatási díj meghatározásáról
12289
15/2012. (VI. 28.) NGM rendelet
Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról
12295
16/2012. (VI. 28.) NGM rendelet
A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról
12313
59/2012. (VI. 28.) VM rendelet
Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
12325
60/2012. (VI. 28.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
12332

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.