A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2012. június 26.,

kedd


 

77. szám


 

Ára: 4515 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi LXXVI. törvény
Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról
12050
118/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet, valamint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
12091
119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól
12094
120/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
A közforgalmú utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról
12099
121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól
12103
122/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
Egyes víziközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
12105
123/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
12110
124/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
12111
125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
12111
126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
12115
127/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról
12120
128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról
12122
129/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
Egyes elektronikus hírközlési és audiovizuális média tárgyú kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
12125
130/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról
12126
1/2012. (VI. 26.) ME rendelet
A kormányszóvivői teendők ellátásáért felelős miniszterelnöki biztos irányítási jogköréről szóló 1/2011. (IX. 12.) ME rendelet módosításáról
12128
1203/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
12129
1204/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
12129
1205/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 94/2012. (V. 11.) Korm. rendeletből eredő egyes feladatok végrehajtásáról
12130
1206/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
12133
1207/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram hitelkeretének bővítéséről, a „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram és a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram hitelcéljainak kiegészítéséről szóló 1038/2007. (VI. 18.) Korm. határozat módosításáról
12134
1208/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
A 2012-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről szóló 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
12135
1209/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
A fővárosi közösségi közlekedés működtetéséhez szükséges intézkedésekről
12136
1210/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
A mecseki uránbányászat újraindításáról
12137
1211/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet aktuális peres ügyeinek finanszírozásáról
12137
1212/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
A 2011. évi fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló megállapodások 2012. évi végrehajtásáról
12140
1213/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
A Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról
12145
1214/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
A Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2012–2016 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
12145
1215/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
Az uniós támogatású projektek finanszírozási helyzetének megoldásához szükséges feladatokról
12146
1216/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról
12147
1217/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és új, Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása cím létrehozásáról
12153
1218/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
Az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács létrehozásáról
12155
1219/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
A törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházás befejezéséről és egyéb, PPP konstrukcióban létesült sportlétesítményekről
12156
1220/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
A Magyar Mozgókép Közalapítvány tartozásállományának konszolidációjáról
12157
77/2012. (VI. 26.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
12158
78/2012. (VI. 26.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
12159

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.