A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. június 25.,

hétfő


 

76. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi LXXIV. törvény
A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról
12006
2012. évi LXXV. törvény
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról
12017
30/2012. (VI. 25.) KIM rendelet
Egyes iparjogvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról
12022
12/2012. (VI. 25.) NGM rendelet
A fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról
12024
13/2012. (VI. 25.) NGM rendelet
A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról
12025
58/2012. (VI. 25.) VM rendelet
A vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről
12028
Köf. 5014/2012/8. határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
12036
Köf. 5025/2012/5. határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
12038
Köf. 5031/2012/11. határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
12041
149/2012. (VI. 25.) KE határozat
A 180/2010. (VI. 2.) KE határozat módosításáról
12046

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.