A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381624. látogatója

Budapest

2012. június 21.,

csütörtök


 

75. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi LXXIII. törvény
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról
11948
30/2012. (VI. 21.) BM rendelet
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-a szerinti letéti számla felhasználásának szabályairól szóló 12/2012. (III. 30.) BM rendelet módosításáról
11950
37/2012. (VI. 21.) NFM rendelet
Egyes elektronikus hírközlési és audiovizuális média tárgyú miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
11951
54/2012. (VI. 21.) VM rendelet
Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelye szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának feltételeiről
11952
55/2012. (VI. 21.) VM rendelet
A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kezelésének, felhasználásának szabályairól
11960
56/2012. (VI. 21.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
11975
57/2012. (VI. 21.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről
11978
54/2012. (VI. 21.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
12000
1201/2012. (VI. 21.) Korm. határozat
A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2012. május 30. és június 14. között Genfben sorra kerülő 101. ülésszakán való részvételről
12001
1202/2012. (VI. 21.) Korm. határozat
A Balassi Intézet határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatai ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
12002
75/2012. (VI. 21.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
12004
76/2012. (VI. 21.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács elnökének megbízásáról
12004

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.