A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2012. június 8.,

péntek


 

69. szám


 

Ára: 4830 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
11599
29/2012. (VI. 8.) BM rendelet
Az egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról
11614
3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet
A 2012/2013. tanév rendjéről
11616
29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet
A Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról
11626
30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet
A Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól
11634
31/2012. (VI. 8.) NFM rendelet
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F ésinnováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről
11645
32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet
A Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről
11654
33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről
11665
34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet
A Közlekedés Operatív Program 4. prioritásának első konstrukciójára vonatkozó részletes szabályokról
11674
35/2012. (VI. 8.) NFM rendelet
A Közlekedés Operatív Programban közszolgáltatások ellátását biztosító infrastruktúra fejlesztésére és járművek beszerzésére, valamint a 4. prioritás 5. konstrukciójában megvalósíthatósági tanulmány készítésére rendelt források felhasználására vonatkozó állami támogatási szabályokról
11679
36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet
A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről
11682
Köf. 5013/2012/7. határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
11692
Köf. 5007/2012/6. határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
11695
130/2012. (VI. 8.) KE határozat
Az Országos Bírósági Hivatal általános elnökhelyettesének és az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
11699
131/2012. (VI. 8.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről
11699
132/2012. (VI. 8.) KE határozat
Bírák kinevezéséről és felmentéséről
11700
133/2012. (VI. 8.) KE határozat
Bírói felmentésről
11700
134/2012. (VI. 8.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
11701
135/2012. (VI. 8.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
11701
136/2012. (VI. 8.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
11702
137/2012. (VI. 8.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
11703
1187/2012. (VI. 8.) Korm. határozat
Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról
11704
1188/2012. (VI. 8.) Korm. határozat
A Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges intézkedésekről
11717
65/2012. (VI. 8.) ME határozat
A nagy távolságra jutó, határokat átlépő levegőszennyezésről szóló Genfi Egyezmény Végrehajtó Tanácsának ülésein való részvételről
11719
66/2012. (VI. 8.) ME határozat
A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagokról szóló Stockholmi Egyezmény részes államainak konferenciáin való részvételről
11719
67/2012. (VI. 8.) ME határozat
A sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló Bécsi Egyezmény részes államainak konferenciáin való részvételről
11720
68/2012. (VI. 8.) ME határozat
Az ENSZ Környezetvédelmi Programja Kormányzó Tanácsának ülésein való részvételről
11720

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.