A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8352559. látogatója

Budapest

2012. június 5.,

kedd


 

67. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelet
A vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról
10850
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól
10853
7/2012. (VI. 5.) HM rendelet
A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról
10865
11/2012. (VI. 5.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól
10869
Köf. 5033/2012/6. határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
10878
1183/2012. (VI. 5.) Korm. határozat
A Kormány és a Magyar Cserkészszövetség közötti együttműködés kereteinek meghatározásáról
10881
1184/2012. (VI. 5.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
10885
1185/2012. (VI. 5.) Korm. határozat
A Steindl Imre Program bővítéséről
10887
1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozat
A költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának, valamint meghiúsult maradványának felhasználásáról
10889
3/2012. (VI. 5.) NGM határozat
A Magyar Export–Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLV. törvény 3. § (3) bekezdése hatálybalépése naptári napjának megállapításáról
10895

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.12.07.