A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370464. látogatója

Budapest

2012. június 1.,

péntek


 

65. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
10559
107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet
Egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
10569
108/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet
A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek begyűjtését és forgalmazását engedélyező hatóságok kijelölése vonatkozásában egyes kormányrendeletek módosításáról
10572
109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet
A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról
10573
1173/2012. (VI. 1.) Korm. határozat
Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10583
1174/2012. (VI. 1.) Korm. határozat
A 2012. június 20–22. között Rio de Janeiróban megrendezésre kerülő ENSZ Fenntartható Fejlődési Konferencián („Rio+20”) való magyar részvételről
10583
1175/2012. (VI. 1.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. prioritásainak megállapításáról
10584
1176/2012. (VI. 1.) Korm. határozat
A KEOP keretében megvalósuló „Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
10611
1177/2012. (VI. 1.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítéséről, valamint TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 azonosító számú, „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról
10613
1178/2012. (VI. 1.) Korm. határozat
A TIOP 3.2.3. „A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” című kiemelt projekt megvalósításáról és előzetes akciótervi nevesítéséről
10616
1179/2012. (VI. 1.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról a FAO ösztöndíjas program megvalósításának céljára
10617
1180/2012. (VI. 1.) Korm. határozat
A Gyöngyös város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
10619
1181/2012. (VI. 1.) Korm. határozat
Polgári léginavigációs szolgálat és kapcsolódó légiközlekedési hatósági feladatok ellátásáról a Koszovó feletti magaslégtérben
10619
1182/2012. (VI. 1.) Korm. határozat
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
10620

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.