A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. május 31.,

csütörtök


 

64. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
28/2012. (V. 31.) BM rendelet
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet módosításáról
10110
1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról
10130
28/2012. (V. 31.) NFM rendelet
A földgáz hatósági árának szabályozásával összefüggő rendeletek módosításáról
10540
72/2012. (V. 31.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10551
73/2012. (V. 31.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10552
74/2012. (V. 31.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
10554

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.