A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8352557. látogatója

Budapest

2012. május 22.,

kedd


 

61. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi XLVI. törvény
A földmérési és térképészeti tevékenységről
9916
2012. évi XLVII. törvény
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
9935
2012. évi XLVIII. törvény
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
9953
2012. évi XLIX. törvény
A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról
9953
2012. évi L. törvény
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény módosításáról
9955
49/2012. (V. 22.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
9957
Köf. 5036/2012/6.határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
9987
1165/2012. (V. 22.) Korm. határozat
A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, fenntartható turizmusról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
9991
1166/2012. (V. 22.) Korm. határozat
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma feladatainak ellátásához szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
9991
60/2012. (V. 22.) ME határozat
Főiskolai tanár kinevezéséről és főiskolai rektorok megbízásáról
9993
61/2012. (V. 22.) ME határozat
A 41/2010. (VI. 7.) ME határozat módosításáról
9993
62/2012. (V. 22.) ME határozat
A 40/2011. (V. 12.) ME határozat módosításáról
9993
2/2012. (V. 22.) NGM határozat
Az Európai Bizottság SA.34077 (2011/N) számú állami támogatási ügyben a magyar bankok számára nyújtható támogatás (feltőkésítés) meghosszabbítását jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról
9994

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.12.07.