A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. május 18.,

péntek


 

60. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
101/2012. (V. 18.) Korm. rendelet
A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és aMagyar Kormány között 2007. december 20-án létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről
9857
102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet
Az Országgyűlési Õrséggel és arendőrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
9865
6/2012. (V. 18.) HM rendelet
A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról
9874
28/2012. (V. 18.) KIM rendelet
A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet módosításáról
9875
10/2012. (V. 18.) NGM rendelet
Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésével kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
9877
25/2012. (V. 18.) AB határozat
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdéséről
9880
26/2012. (V. 18.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 194/2011. (XII. 5.) OVB határozata felülvizsgálatáról
9888
27/2012. (V. 18.) AB végzés
Az Országos Választási Bizottság 365/2009. (IX. 3.) OVB határozata felülvizsgálatáról
9891
39/2012. (V. 18.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
9894
40/2012. (V. 18.) OGY határozat
Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról
9894
1158/2012. (V. 18.) Korm. határozat
A „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről
9895
1159/2012. (V. 18.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
9898
1160/2012. (V. 18.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
9900
1161/2012. (V. 18.) Korm. határozat
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításról és új cím létrehozásáról
9902
1162/2012. (V. 18.) Korm. határozat
A „Nyugati pályaudvar csatlakozó vonalszakaszainak elővárosi célú fejlesztése – I/a ütem: Vác állomás átépítése” című nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról
9904
59/2012. (V. 18.) ME határozat
Az ír nép Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
9906
67/2012. (V. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9907
68/2012. (V. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9908
69/2012. (V. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9909
70/2012. (V. 18.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
9910

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.