A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2012. május 16.,

szerda


 

59. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
99/2012. (V. 16.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
9781
100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet
A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
9781
11/2012. (V. 16.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez a devizakölcsönök kezeléséhez kapcsolódóan szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről
9786
26/2012. (V. 16.) BM rendelet
Egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9790
48/2012. (V. 16.) VM rendelet Köf. 5003/2012/9. határozat
A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet, valamint a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
9810
Köf. 5005/2012/6. határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
9818
Köf. 5043/2012/3. határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
9822
1152/2012. (V. 16.) Korm. határozat
A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról
9824
1153/2012. (V. 16.) Korm. határozat
A Magyary Program Egyszerűsítési Programjának aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó feladatának végrehajtásáról
9829
1154/2012. (V. 16.) Korm. határozat
A Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról szóló 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozat módosításáról
9830
1155/2012. (V. 16.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról a vízügyi közfeladatok 2012. évi biztonságos ellátásának finanszírozása érdekében, valamint a vízitársulatok által ellátott közfeladatok felülvizsgálatának elrendeléséről
9839
1156/2012. (V. 16.) Korm. határozat
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának, valamint meghiúsult maradványának felhasználásáról, a 2012. évi létszámcsökkentések egyszeri kiadásainak biztosításáról
9841
1157/2012. (V. 16.) Korm. határozat
A "Budapest-Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója III/1. ütem kivitelezés; Gyoma (kiz.)-Békéscsaba (kiz.) vasúti vonalszakasz és Cegléd villamos alállomás átépítése" című nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról
9852
58/2012. (V. 16.) ME határozat
Minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések előkészítéséről és létrehozásáról a Magyarország Kormánya, valamint az Amerikai Egyesült Államok Kormánya, a Belga Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, az Észt Köztársaság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Lett Köztársaság Kormánya, a Litván Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya, valamint a Svéd Királyság Kormánya között
9854

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.