A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381641. látogatója

Budapest

2012. május 11.,

péntek


 

57. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
9312
25/2012. (V. 11.) BM rendelet
A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletnek, valamint a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendeletnek a fegyverjogszabályok módosításával összefüggő módosításáról
9317
33/2012. (V. 11.) NEFMI rendelet
Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról
9325
26/2012. (V. 11.) NFM rendelet
Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról
9328
47/2012. (V. 11.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
9329
22/2012. (V. 11.) AB határozat
Az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdése értelmezéséről
9737
23/2012. (V. 11.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 1/2012. (I. 16.) OVB határozata felülvizsgálatáról
9743
24/2012. (V. 11.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 8/2012. (I. 16.) OVB határozata felülvizsgálatáról
9747
1147/2012. (V. 11.) Korm. határozat
Az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról
9751

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.