A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369725. látogatója

Budapest

2012. május 8.,

kedd


 

54. szám


 

Ára: 9240 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
24/2012. (V. 8.) BM rendelet
A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
8974
25/2012. (V. 8.) KIM rendelet
A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet módosításáról
8985
32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet
A világörökségi gondnokságról
8986
22/2012. (V. 8.) NFM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
8993
23/2012. (V. 8.) NFM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
9104
24/2012. (V. 8.) NFM rendelet
A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól
9175
45/2012. (V. 8.) VM rendelet
A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról
9184
46/2012. (V. 8.) VM rendelet
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról
9201

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.