A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369730. látogatója

Budapest

2012. május 3.,

csütörtök


 

53. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
9/2012. (V. 3.) NGM rendelet
Az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 28/2007. (III. 7.) GKM rendelet, valamint a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosításáról
8887
42/2012. (V. 3.) VM rendelet
A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosításáról
8888
43/2012. (V. 3.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
8888
44/2012. (V. 3.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
8904
1134/2012. (V. 3.) Korm. határozat
Az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 21. Cikke szerinti jelentés jóváhagyásáról
8938
1135/2012. (V. 3.) Korm. határozat
A nukleáris biztonságról létrejött egyezmény szerinti Rendkívüli Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató Rendkívüli Felülvizsgálati Értekezleten való magyar részvételről
8938
1136/2012. (V. 3.) Korm. határozat
Az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének megállapításáról, továbbá az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében egyes kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről
8939
1137/2012. (V. 3.) Korm. határozat
A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 2012. évi finanszírozásáról
8962
1138/2012. (V. 3.) Korm. határozat
A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetéséről
8967
53/2012. (V. 3.) ME határozat
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8969
54/2012. (V. 3.) ME határozat
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti szabadkereskedelmi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8969
55/2012. (V. 3.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
8970
56/2012. (V. 3.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
8970
57/2012. (V. 3.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
8971

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.