A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382233. látogatója

Budapest

2012. április 27.,

péntek


 

51. szám


 

Ára: 6720 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi XXXVIII. törvény
A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról
8657
2012. évi XXXIX. törvény
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
8679
92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet
A települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
8680
28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet
Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
8699
29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelete
A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
8732
30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól
8769
31/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet
Az állam tulajdonában lévő és az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók tekintetében fenntartói joggal rendelkező államigazgatási szerv kijelöléséről
8798
21/2012. (IV. 27.) NFM rendelet
A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról
8798
39/2012. (IV. 27.) VM rendelet
A 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet módosításáról
8810
40/2012. (IV. 27.) VM rendelet
Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól
8811
41/2012. (IV. 27.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
8813
55/2012. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
8819
56/2012. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
8820
57/2012. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
8821
58/2012. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
8822
59/2012. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
8823
60/2012. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
8824
61/2012. (IV. 27.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
8825

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.