A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. április 21.,

szombat


 

48. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeleteinek módosításáról
8439
83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról
8448
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről
8492
85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
8494
22/2012. (IV. 21.) KIM rendelet
Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosításáról
8506
8/2012. (IV. 21.) NGM rendelet
A Karrier Híd programban való részvétel további feltételeiről, valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról szóló 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet módosításáról
8507
25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
8508
18/2012. (IV. 21.) NFM rendelet
A Magyar Köztársaság területén lévő repülőtereket használó légijárművek földi ellenőrzései végrehajtásának részletes szabályairól szóló 23/2009. (VI. 3.) KHEM rendelet módosításáról
8512
18/2012. (IV. 21.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 172/2011. (IX. 26.) OVB határozata vizsgálatáról
8519
19/2012. (IV. 21.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 12/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról
8522
20/2012. (IV. 21.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 11/2012. (I. 16.) OVB határozatáról
8524
21/2012. (IV. 21.) AB határozat
Az Alaptörvény IX. cikk (2) és (3) bekezdése értelmezésére irányuló indítványról
8528
1117/2012. (IV. 21.) Korm. határozat
A Magyar Fejlesztési Bank tőkehelyzetének rendezéséről szóló 1398/2011. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról
8532
1118/2012. (IV. 21.) Korm. határozat
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tőkeemelésével kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról
8532
1119/2012. (IV. 21.) Korm. határozat
A 2011. évi népszámláláshoz kapcsolódó adatbeviteli feladat közfoglalkoztatott munkaerő bevonásával történő megvalósítása érdekében a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Foglalkoztatási Alap közötti előirányzat-átcsoportosításról
8535
1120/2012. (IV. 21.) Korm. határozat
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, valamint a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti engedményezési megállapodás jóváhagyásáról
8537
1121/2012. (IV. 21.) Korm. határozat
A közösségi közlekedés átalakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
8540
42/2012. (IV. 21.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8541

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.