A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2012. április 18.,

szerda


 

46. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
78/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet
A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
8310
79/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet
A Nemzeti Államigazgatási Központ feladatellátásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
8310
80/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
8312
81/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet
Az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2012. évi XXVII. törvényhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
8313
1/2011. (IV. 18.) KüM rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjéről szóló 1/2000. (I. 18.) TNM rendelet hatályon kívül helyezéséről
8323
7/2012. (IV. 18.) NGM rendelet
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet módosításáról
8323
23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet
A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól
8328
24/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet
Egyes egészségügyi és oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
8350
1/2012. PJEjogegységi határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata
8358
33/2012. (IV. 18.) OGY határozat
A nemzeti örökségről
8360
34/2012. (IV. 18.) OGY határozat
A Nemzetiségek Napjáról
8361
35/2012. (IV. 18.) OGY határozat
A 2012. év világörökség éveként történő megünnepléséről
8361
1116/2012. (IV. 18.) Korm. határozat
A tanúvédelem terén történő együttműködésről szóló multilaterális Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8362

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.