A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381633. látogatója

Budapest

2012. április 16.,

hétfő


 

45. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi XXXV. törvény
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról
8252
77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelet
A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
8253
21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet
A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról
8255
37/2012. (IV. 16.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
8295
90/2012. (IV. 16.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
8300
91/2012. (IV. 16.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
8300
92/2012. (IV. 16.) KE határozat
Bírák kinevezéséről és felmentéséről
8303
93/2012. (IV. 16.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
8304
94/2012. (IV. 16.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
8305
95/2012. (IV. 16.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
8305
1115/2012. (IV. 16.) Korm.határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
8306
41/2012. (IV. 16.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a dunai vízlépcsőre vonatkozó, a hágai Nemzetközi Bíróság ítéletével összhangban álló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
8308

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.