A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. április 12.,

csütörtök


 

43. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
71/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet
Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
8162
72/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. és a bérlő között létrejött lakásbérleti szerződés szerinti lakbér mértékéről és a lakáscseréhez történő hozzájárulás feltételeiről
8165
73/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
8166
1109/2012. (IV. 12.) Korm. határozat
Magyarország 2012–2020. évre szóló külgazdasági stratégiájának végrehajtásáról
8168
1110/2012. (IV. 12.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Darányi Ignác Vidékfejlesztési Program közötti lehatárolás felülvizsgálatáról
8169
1111/2012. (IV. 12.) Korm. határozat
Az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram átalakításáról
8169
1112/2012. (IV. 12.) Korm. határozat
Az „M0 útgyűrű építése 0+000–29+500 km szelvények között” című nagyprojekt műszaki tartalmának bővüléséről, valamint az erről szóló tájékoztatás Európai Bizottsághoz történő benyújtásának Kormány általi elrendeléséről
8170
1113/2012. (IV. 12.) Korm. határozat
A KEOP keretében megvalósuló „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
8170
1114/2012. (IV. 12.) Korm. határozat
A „Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal korszerűsítése” című nagyprojekt támogatásának növeléséről
8171
40/2012. (IV. 12.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Katar Állam Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
8172

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.