A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2012. április 11.,

szerda


 

42. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi XXIX. törvény
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról
8116
2012. évi XXX. törvény
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
8116
70/2012. (IV. 11.) Korm. rendelet
A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
8123
19/2012. (IV. 11.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről
8124
22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet
Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
8126
1106/2012. (IV. 11.) Korm. határozat
A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról
8156
1107/2012. (IV. 11.) Korm. határozat
A megyei levéltáraknak a Magyar Országos Levéltárba történő beolvadásáról
8157
1108/2012. (IV. 11.) Korm. határozat
A Tüskecsarnok projekt befejezéséről
8158
39/2012. (IV. 11.) ME határozat
A Felsőoktatási Tervezési Testület tagjainak és elnökének megbízásáról
8159

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.