A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2012. április 6.,

péntek


 

41. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi XX. törvény
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
8037
2012. évi XXI. törvény
Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról
8038
2012. évi XXII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
8045
2012. évi XXIII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Ch¾aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
8047
2012. évi XXIV. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
8050
2012. évi XXV. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
8057
2012. évi XXVI. törvény
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról
8058
2012. évi XXVII. törvény
Az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
8059
2012. évi XXVIII. törvény
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról
8063
68/2012. (IV. 6.) Korm. rendelet
A nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény 2010. október 11. napján elfogadott PMC/W/2/2001 számú módosítása kihirdetéséről
8065
69/2012. (IV. 6.) Korm. rendelet
A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez nyújtható támogatásról, valamint a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló kormányrendelet módosításáról
8070
34/2012. (IV. 6.) VM rendelet
A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet módosításáról
8073
1104/2012. (IV. 6.) Korm. határozat
A korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjának elfogadásáról
8079
1105/2012. (IV. 6.) Korm. határozat
A határátkelőhelyek fejlesztésének 2012-ben időszerű feladatairól
8113

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.