A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2012. április 5.,

csütörtök


 

40. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi XIX. törvény
A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
7273
67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő módosításáról éshatályon kívül helyezéséről
7984
17/2012. (IV. 5.) BM rendelet
A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól
7996
18/2012. (IV. 5.) BM rendelet
A közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések sajátos szabályairól
8005
4/2012. (IV. 5.) HM rendelet
A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosításáról
8007
1098/2012. (IV. 5.) Korm. határozat
A Cseh Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról
8015
1099/2012. (IV. 5.) Korm. határozat
A Szlovák Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról
8015
1100/2012. (IV. 5.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
8016
1101/2012. (IV. 5.) Korm. határozat
Alakosság állampapír állományának növeléséhez szükséges intézkedésekről
8020
1102/2012. (IV. 5.) Korm. határozat
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló nemzeti vidékfejlesztési program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
8025
1103/2012. (IV. 5.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
8026
37/2012. (IV. 5.) ME határozat
Főiskolai tanár kinevezéséről
8028
38/2012. (IV. 5.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról
8028
50/2012. (IV. 5.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
8029
51/2012. (IV. 5.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
8030
52/2012. (IV. 5.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
8031
53/2012. (IV. 5.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
8032

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.