A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. január 12.,

csütörtök


 

4. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2012. (I. 12.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról
406
1/2012. (I. 12.) KIM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról
412
4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
417
22/2012. (I. 12.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
420
3/2012. (I. 12.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
420
1/2012. (I. 12.) KüM határozat
A Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetéséről szóló 156/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak, valamint 5. § (2) bekezdésének hatálybalépéséről
421

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.