A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370972. látogatója

Budapest

2012. április 2.,

hétfő


 

37. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
62/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) közötti közigazgatás-fejlesztési keretmegállapodás kihirdetéséről
6933
63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
6940
64/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
A 2011. évi eredményességi támogatásról
6947
65/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
6949
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról
6953
6/2012. (IV. 2.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről
7009
7/2012. (IV. 2.) MNB rendelet
Az „Örkény István” ezüst emlékérme kibocsátásáról
7009
32/2012. (IV. 2.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
7011
33/2012. (IV. 2.) VM rendelet
Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített bogyós gyümölcs támogatásról
7024
27/2012. (IV. 2.) OGY határozat
A köztársasági elnök lemondásának elfogadásáról
7027
28/2012. (IV. 2.) OGY határozat
Az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök kijelöléséről
7027
1087/2012. (IV. 2.) Korm. határozat
Az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. év október 27. napján elfogadott keretegyezménye szövegének végleges megállapításáról
7028
1088/2012. (IV. 2.) Korm. határozat
A NATO válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról
7028
1089/2012. (IV. 2.) Korm. határozat
A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programjáról
7030
1090/2012. (IV. 2.) Korm. határozat
A magyar szellemi teljesítményeket bemutató kiállítási központ létrehozásával és a Rubik kockát bemutató nemzetközi vándorkiállítással kapcsolatos egyes kérdésekről
7031
1091/2012. (IV. 2.) Korm. határozat
A visszaélés szempontjából veszélyes új szer vagy ismert szer új besorolásával kapcsolatos feladatokról szóló 1196/2009. (XI. 20.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
7032
1092/2012. (IV. 2.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
7032
1093/2012. (IV. 2.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
7034

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.