A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. március 30.,

péntek


 

36. szám


 

Ára: 7350 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi XVII. törvény
Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról
6747
2012. évi XVIII. törvény
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról
6751
54/2012. (III. 30.) Korm. rendelet
A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
6764
55/2012. (III. 30.) Korm. rendelet
A közérdekű adatok elektronikus közzétételével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
6765
56/2012. (III. 30.) Korm. rendelet
Az egyes közpénzügyi tárgyú kormányrendeleteknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról
6776
57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról
6786
58/2012. (III. 30.) Korm. rendelet
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6796
59/2012. (III. 30.) Korm. rendelet
Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
6797
60/2012. (III. 30.) Korm. rendelet
Egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
6798
61/2012. (III. 30.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedőképességének vizsgálatával összefüggő módosításáról
6803
5/2012. (III. 30.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról
6808
11/2012. (III. 30.) BM rendelet
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
6821
12/2012. (III. 30.) BM rendelet
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-a szerinti letéti számla felhasználásának szabályairól
6833
13/2012. (III. 30.) BM rendelet
Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
6836
14/2012. (III. 30.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről
6842
16/2012. (III. 30.) NFM rendelet
A polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelet módosításáról
6851
31/2012. (III. 30.) VM rendelet
A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról
6912
16/2012. (III. 30.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 177/2011. (X. 12.) OVB határozata vizsgálatáról
6916
17/2012. (III. 30.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról
6919
1082/2012. (III. 30.) Korm. határozat
Az egységes közadatkereső rendszer és központi elektronikus jegyzék megújításáról
6925
1083/2012. (III. 30.) Korm. határozat
A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által magyarországi pénzügyi intézmények részére alárendelt kölcsöntőke nyújtásáról
6926
1084/2012. (III. 30.) Korm. határozat
Az egyes szociális jellegű ellátások készpénz-helyettesítő eszköz alkalmazásával való folyósításával kapcsolatos egyes feladatokról
6926
1085/2012. (III. 30.) Korm. határozat
A termőföld tulajdonjogának megszerzését korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló szerződések felszámolásáról
6927
1086/2012. (III. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása érdekében
6928

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.