A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. március 22.,

csütörtök


 

33. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
18/2012. (III. 22.) KIM rendelet
Az európai területi társulások működésének 2012. évi támogatásáról, valamint az európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól szóló 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet módosításáról
6514
19/2012. (III. 22.) KIM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól
6518
1070/2012. (III. 22.) Korm. határozat
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezetből való előirányzat átcsoportosításáról
6542
1071/2012. (III. 22.) Korm. határozat
Az egészségügyi ágazat egyes foglalkoztatottjai 2012. évi bérfejlesztésének lehetséges irányairól
6544
1072/2012. (III. 22.) Korm. határozat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetek címrendi módosításáról
6545

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.