A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372075. látogatója

Budapest

2012. március 7.,

szerda


 

27. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól
5960
30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről
5997
31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról
6001
32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
6006
33/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
6009
7/2012. (III. 7.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól
6013
20/2012. (III. 7.) VM rendelet
Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6015
1002/2012. (III. 7.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság döntéseinek megjelöléséről és közzétételéről
6022
11/2012. (III. 7.) OGY határozat
A lengyel civilek és politikusok, köztük Donald Tusk miniszterelnök állásfoglalásáról amagyarországi átalakulást érő nemzetközi bírálatokkal szemben
6027
12/2012. (III. 7.) OGY határozat
A litván civilek és parlamenti képviselők állásfoglalásáról a magyarországi átalakulást érő nemzetközi bírálatokkal szemben
6027
13/2012. (III. 7.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
6028
14/2012. (III. 7.) OGY határozat
A Független Rendészeti Panasztestület Beszámolója a 2008–2010. évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról
6029
15/2012. (III. 7.) OGY határozat
Az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
6029
1054/2012. (III. 7.) Korm. határozat
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról
6030
32/2012. (III. 7.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
6030

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.02.