A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. március 6.,

kedd


 

26. szám


 

Ára: 7665 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi IX. törvény
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosításáról szóló európai tanácsi határozat (2011/199/EU) kihirdetéséről
5771
2012. évi X. törvény
A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének a 2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti Értekezletén aláírt módosításának kihirdetéséről
5773
2012. évi XI. törvény
A Kazettás Lőszerekről szóló Egyezmény kihirdetéséről
5779
26/2012. (III. 6.) Korm. rendelet
Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
5802
27/2012. (III. 6.) Korm. rendelet
Az Erkel Színház előadás tartására alkalmas állapotra történő felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
5804
28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről
5806
2/2012. (III. 6.) HM rendelet
A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról
5813
3/2012. (III. 6.) HM rendelet
A szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
5815
16/2012. (III. 6.) KIM rendelet
Egyes cégeljárási rendeletek módosításáról
5832
12/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet
Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról
5833
13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet
Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
5842
14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet
Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól
5843
13/2012. (III. 6.) NFM rendelet
A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről
5872
14/2012. (III. 6.) NFM rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az európai területi együttműködéshez kapcsolódó egyes állami támogatások felhasználásának szabályairól
5917
18/2012. (III. 6.) VM rendelet
A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2012. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól
5933
19/2012. (III. 6.) VM rendelet
A különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól
5936
60/2012. (III. 6.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
5939
1049/2012. (III. 6.) Korm. határozat
A 2012. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezetbe történő előirányzat átcsoportosításáról
5939
1050/2012. (III. 6.) Korm. határozat
Az Andrássy negyed részeként az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításához és a Hősök tere forgalomcsillapításához szükséges intézkedésekről szóló 1353/2011. (X. 20.) Korm. határozat módosításáról
5941
1051/2012. (III. 6.) Korm. határozat
A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges feladatok kiegészítő támogatásáról szóló 1238/2011. (VII. 11.) Korm. határozat módosításáról
5941
1052/2012. (III. 6.) Korm. határozat
A miniszteri gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségvetési előirányzat átcsoportosításáról
5941
1053/2012. (III. 6.) Korm. határozat
A budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
5945
31/2012. (III. 6.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
5945
30/2012. (III. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
5946
31/2012. (III. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
5947
32/2012. (III. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
5948
33/2012. (III. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
5949
34/2012. (III. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
5950
35/2012. (III. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
5951
36/2012. (III. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
5953
37/2012. (III. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
5954
38/2012. (III. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
5955
39/2012. (III. 6.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
5956

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.