A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381564. látogatója

Budapest

2012. március 1.,

csütörtök


 

25. szám


 

Ára: 4515 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2012. (III. 1.) BM rendelet
A települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről
5348
3/2012. (III. 1.) BM rendelet
A megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról
5359
4/2012. (III. 1.) BM rendelet
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól
5374
5/2012. (III. 1.) BM rendelet
Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
5384
6/2012. (III. 1.) BM rendelet
Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről
5398
12/2012. (III. 1.) KIM rendelet
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról
5406
13/2012. (III. 1.) KIM rendelet
A felszámolási eljárásban közzétételre kerülő bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeiről
5407
14/2012. (III. 1.) KIM rendelet
A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében előírt értesítés formai és tartalmi kellékeiről szóló 38/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet módosításáról
5408
15/2012. (III. 1.) KIM rendelet
A csődeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról szóló 33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet módosításáról
5432
5/2012. (III. 1.) NGM rendelet
Az elemi költségvetésről
5435
6/2012. (III. 1.) NGM rendelet
A törzskönyvi nyilvántartásról
5756
7/2012. (III. 1.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 176/2011. (X. 12.) OVB határozata megsemmisítéséről
5763
8/2012. (III. 1.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 169/2011. (IX. 26.) OVB határozata ellen emelt kifogás vizsgálatáról
5766
30/2012. (III. 1.) ME határozat
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról és elnökének kinevezéséről
5768

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.