A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381646. látogatója

Budapest

2012. február 22.,

szerda


 

20. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi IV. törvény
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
1397
19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet
A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről
1405
20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet
A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
1410
8/2012. (II. 22.) KIM rendelet
A közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjáról
1428
3/2012. (II. 22.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 494/2010. (VIII. 4.) OVB határozatának vizsgálatáról
1432
4/2012. (II. 22.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 384/2010. (V. 19.) OVB határozatának vizsgálatáról
1435
5/2012. (II. 22.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 383/2010. (V. 19.) OVB határozatának vizsgálatáról
1438
6/2012. (II. 22.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 416/2010. (VI. 17.) OVB határozatának vizsgálatáról
1441
4/2012. (II. 22.) OGY határozat
A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés Magyarország általi aláírásának támogatásáról
1444
5/2012. (II. 22.) OGY határozat
A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság közötti, a baráti együttműködésről és az európai partnerségről szóló Szerződés aláírásának 20. évfordulója alkalmából
1445
6/2012. (II. 22.) OGY határozat
A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak 2009. és 2010. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
1446
7/2012. (II. 22.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
1447
1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat
Az Emberi Jogi Munkacsoportról
1447
1040/2012. (II. 22.) Korm. határozat
Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramról szóló 1066/2008. (XI. 3.) Korm. határozat szerinti Hitelprogram keretében újonnan megkötött vagy módosításra kerülő hitelszerződésekre vonatkozó feltételekről
1449
1041/2012. (II. 22.) Korm. határozat
A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1450
24/2012. (II. 22.) ME határozat
Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1451

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.