A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2012. február 21.,

kedd


 

19. szám


 

Ára: 8925 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
6/2012. (II. 21.) KIM rendelet
A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet módosításáról
1171
7/2012. (II. 21.) KIM rendelet
Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról
1172
8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet
A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről
1315
11/2012. (II. 21.) NFM rendelet
A kizárólag állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesetek, repülőesemények és légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának részletes szabályairól, valamint a kizárólag állami légijárművel összefüggő üzembentartói vizsgálat szabályairól szóló 35/2008. (XII. 5.) KHEM–HM–IRM együttes rendelet módosításáról
1319
6/2012. (II. 21.) VM rendelet
A Dunaszentgyörgyi-láperdő természetvédelmi terület létesítéséről
1335
7/2012. (II. 21.) VM rendelet
Az Ebergőci-láprét természetvédelmi terület létesítéséről
1337
8/2012. (II. 21.) VM rendelet
A Fertő-Hanság Nemzeti Park bővítéséről
1341
9/2012. (II. 21.) VM rendelet
Az Iváni-szikesek természetvédelmi terület létesítéséről
1343
10/2012. (II. 21.) VM rendelet
A Körös-Maros Nemzeti Park bővítéséről
1346
11/2012. (II. 21.) VM rendelet
Az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet módosításáról
1352
12/2012. (II. 21.) VM rendelet
A Pirtói-homokbuckás természetvédelmi terület létesítéséről
1355
13/2012. (II. 21.) VM rendelet
A Soproni Tájvédelmi Körzet bővítéséről
1360
14/2012. (II. 21.) VM rendelet
A Tiszaigari arborétum természetvédelmi terület bővítéséről
1362
15/2012. (II. 21.) VM rendelet
A Várbalogi-héricses természetvédelmi terület létesítéséről
1365
16/2012. (II. 21.) VM rendelet
A Maconkai-rét természetvédelmi terület létesítéséről
1367
1/2012. (II. 21.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
1370
2/2012. (II. 21.) OGY határozat
Rogán Antal országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1371
3/2012. (II. 21.) OGY határozat
Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1371
1031/2012. (II. 21.) Korm. határozat
A 2013 és 2014 során a közép-európai regionális együttműködési szervezetekben betöltendő magyar elnökségek összehangolásáról, lebonyolításukból eredő feladatokról, valamint a végrehajtás feltételeinek megteremtéséről
1372
1032/2012. (II. 21.) Korm. határozat
A „2011. évi magyar EU elnökségi feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat fel nem használt részének más jogcímekre történő átcsoportosításáról szóló 1461/2011. (XII. 22.) Korm. határozat 2. pontjában engedélyezett átcsoportosítás kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa felhasználásának engedélyezéséről és a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
1374
1033/2012. (II. 21.) Korm. határozat
A Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1377
1034/2012. (II. 21.) Korm. határozat
A Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
1377
1035/2012. (II. 21.) Korm. határozat
Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról
1378
1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat
A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről
1388
1037/2012. (II. 21.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
1389
1038/2012. (II. 21.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
1391
23/2012. (II. 21.) ME határozat
A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről
1393

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.