A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370972. látogatója

Budapest

2012. december 29.,

szombat


 

183. szám


 

Ára: 12075 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
38124
414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
38142
415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról
38148
416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggésben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény egyes kormányrendeleti szintű végrehajtási rendeleteinek módosításáról
38159
417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat- és lakcímnyilvántartással összefüggő eljárásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról
38167
418/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes közlekedés-igazgatással és állat-egészségügyi igazgatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról
38236
419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A megyei intézményfenntartó központok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
38239
420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről
38240
421/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
38242
422/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A központosított illetményszámfejtés szabályairól
38244
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A felsőoktatási felvételi eljárásról
38252
424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól
38274
425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
38278
426/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról
38289
427/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról
38291
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről
38292
429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
38298
430/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
38305
431/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendeletnek az Ócsán megvalósuló Szociális Családiház-építési Programmal összefüggő módosításáról
38307
15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet
A nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról
38311
87/2012. (XII. 29.) BM rendelet
Balatonvilágos település Somogy megyéhez csatolása kapcsán egyes miniszteri rendeletek módosításáról
38584
56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet
A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet és a civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításáról
38592
57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet
Egyes gyógyászati segédeszközökkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
38601
52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet
Az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról
38605
53/2012. (XII. 29.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes NGM rendeletek módosításáról
38629
83/2012. (XII. 29.) NFM rendelet
Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet módosításáról
38636
1682/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A magyar állampolgárság megállapítására irányuló eljárás további eljárási egyszerűsítéséről
38638
1683/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A társadalmi felzárkózással összefüggő egyes testületek működésével kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról
38638
1684/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A Nemzeti Emlékezet Programról
38640
1685/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A Kémiai Biztonságot Koordináló Tanács szervezetéről és működésének részletes szabályairól
38641
1686/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
Az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó feladatokról szóló 1312/2011. (IX. 12.) Korm. határozat módosításáról
38643
1687/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
Az értesítési címek nyilvántartásával összefüggésben egyes eljárások felülvizsgálatáról
38644
1688/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatási jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
38645
1689/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztési programról
38645
1690/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítéséről
38646
1691/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A Művészetek Palotája PPP projektről
38646
1692/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról és egyéb feladatokról
38647
1693/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
Az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány megszüntetéséről szóló 1019/2012. (II. 1.) Korm. határozat módosításáról
38647
1694/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetéséről
38648
1695/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) közötti Megállapodásról
38649
1696/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye közötti Megállapodásról
38653
1697/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház közötti Megállapodásról
38657
1698/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A magyarországi zsidó közösségek vagyoni igényeinek rendezésével, valamint kulturális, hagyományőrző, oktatási és történelmi tényfeltáró tevékenységükkel kapcsolatos közigazgatási és szakmai előkészítéssel és koordinációval összefüggő feladatok ellátásáról
38661
1699/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
A Holokauszt túlélők részére a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény alapján folyósított életjáradék összegének megemeléséről
38662

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.