A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371017. látogatója

Budapest

2012. december 27.,

csütörtök


 

180. szám


 

Ára: 11445 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CCIX. törvény
Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról
37116
2012. évi CCX. törvény
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
37121
2012. évi CCXI. törvény
Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
37135
2012. évi CCXII. törvény
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
37194
2012. évi CCXIII. törvény
Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról
37228
2012. évi CCXIV. törvény
Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról
37266
2012. évi CCXV. törvény
Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról
37302
2012. évi CCXVI. törvény
Egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
37317
2012. évi CCXVII. törvény
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről
37327
2012. évi CCXVIII. törvény
A földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról
37367
2012. évi CCXIX. törvény
A hegyközségekről
37371
2012. évi CCXX. törvény
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról
37386
2012. évi CCXXI. törvény
A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények módosításáról
37387
2012. évi CCXXII. törvény
Az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésező tagállamai között az Európai Unió érdekében kicserélt minősített adatok védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
37392
1672/2012. (XII. 27.) Korm. határozat
A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat módosításáról, valamint a Várkert Bazár rekonstrukciója projekt finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
37403

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.