A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370466. látogatója

Budapest

2012. február 16.,

csütörtök


 

18. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
14/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
A trópusi faanyagokról szóló 2006. évi nemzetközi megállapodás kihirdetéséről
1088
15/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2012. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól
1125
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól
1127
17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról
1130
18/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
A budapesti Kossuth Lajos téri beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről
1136
5/2012. (II. 16.) KIM rendelet
A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről
1137
1029/2012. (II. 16.) Korm. határozat
Az Országgyűlés fejezet 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványának felhasználásáról
1164
1030/2012. (II. 16.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről és módosításáról
1164
17/2012. (II. 16.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Grúzia Kormánya között az Európai Unió és Grúzia között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról
1165
18/2012. (II. 16.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás módosítására adott felhatalmazásról
1165
19/2012. (II. 16.) ME határozat
A Nemzetközi Távközlési Egyesület 2012. évi Rádiótávközlési Világértekezletén való részvételről
1166
20/2012. (II. 16.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
1166
21/2012. (II. 16.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
1167
22/2012. (II. 16.) ME határozat
A Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központja vezetőjének kinevezéséről
1167

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.