A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371019. látogatója

Budapest

2012. december 27.,

csütörtök


 

179. szám


 

Ára: 7980 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet
Az egyes PSZÁF rendeletek módosításáról
36772
52/2012. (XII. 27.) EMMI rendelet
Egyes gyógyszerekkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
36923
45/2012. (XII. 27.) NGM rendelet
Az önkormányzati adóigazgatással összefüggő pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról
36931
46/2012. (XII. 27.) NGM rendelet
Egyes illetékjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
36975
47/2012. (XII. 27.) NGM rendelet
A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról
36992
79/2012. (XII. 27.) NFM rendelet
Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról
36993
141/2012. (XII. 27.) VM rendelet
A 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról
36997
142/2012. (XII. 27.) VM rendelet
A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről
37035
143/2012. (XII. 27.) VM rendelet
A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet, valamint a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet módosításáról
37057
144/2012. (XII. 27.) VM rendelet
A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól
37077
145/2012. (XII. 27.) VM rendelet
A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól
37082
146/2012. (XII. 27.) VM rendelet
A Körös-éri Tájvédelmi Körzet létesítéséről
37084
147/2012. (XII. 27.) VM rendelet
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról
37095
Köf. 5067/2012/4. számú határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
37109
1671/2012. (XII. 27.) Korm. határozat
A 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámról
37113

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.