A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2012. december 22.,

szombat


 

178. szám


 

Ára: 11130 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CCVIII. törvény
Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
36494
52/2012. (XII. 22.) KIM rendelet
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról
36553
53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet
A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
36555
44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet
A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről
36559
76/2012. (XII. 22.) NFM rendelet
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben a nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
36699
77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet
Egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
36704
78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet
Egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
36705
137/2012. (XII. 22.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
36729
138/2012. (XII. 22.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes állatlétszám alapú agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
36736
139/2012. (XII. 22.) VM rendelet
Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
36742
140/2012. (XII. 22.) VM rendelet
A vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi szabályairól
36751
320/2012. (XII. 22.) KE határozat
Bírói kinevezésről
36754
321/2012. (XII. 22.) KE határozat
Bírói kinevezésről
36754
322/2012. (XII. 22.) KE határozat
Bírói kinevezésről
36755
323/2012. (XII. 22.) KE határozat
Bírói kinevezésről
36755
324/2012. (XII. 22.) KE határozat
Bírói kinevezésről
36755
325/2012. (XII. 22.) KE határozat
Katonai bírói kinevezésről
36756
326/2012. (XII. 22.) KE határozat
A 173/2009. (XII.17.) KE határozat módosításáról
36756
327/2012. (XII. 22.) KE határozat
Bírói felmentésről
36756
328/2012. (XII. 22.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
36757
329/2012. (XII. 22.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
36757
330/2012. (XII. 22.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
36758
331/2012. (XII. 22.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
36758
332/2012. (XII. 22.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
36759
333/2012. (XII. 22.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
36759
334/2012. (XII. 22.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
36760
335/2012. (XII. 22.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
36760
336/2012. (XII. 22.) KE határozat
Szolgálati viszony megszűnésének megállapításáról
36761
337/2012. (XII. 22.) KE határozat
Szolgálati viszony megszüntetéséről
36761
338/2012. (XII. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
36762
339/2012. (XII. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
36762
340/2012. (XII. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
36763
341/2012. (XII. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
36763
342/2012. (XII. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
36764
343/2012. (XII. 22.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
36765
344/2012. (XII. 22.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
36766
345/2012. (XII. 22.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
36766
346/2012. (XII. 22.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről
36767
347/2012. (XII. 22.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
36767
348/2012. (XII. 22.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
36768
349/2012. (XII. 22.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
36768
350/2012. (XII. 22.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
36769
351/2012. (XII. 22.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
36769

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.