A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371016. látogatója

Budapest

2012. december 21.,

péntek


 

176. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
42/2012. (XII. 21.) NGM rendelet
A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet és az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról szóló 38/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról
29744
74/2012. (XII. 21.) NFM rendelet
A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet módosításáról
29746
75/2012. (XII. 21.) NFM rendelet
A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
29749
132/2012. (XII. 21.) VM rendelet
Az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról
29750
133/2012. (XII. 21.) VM rendelet
Az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról
29751
Köf. 5065/2012/10. számú határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
29753
Köm. 5069/2012/3. számú határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
29755
1668/2012. (XII. 21.) Korm. határozat
A magyar felsőoktatás megújításáról
29760
1669/2012. (XII. 21.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
29761
1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításáról
29763
153/2012. (XII. 21.) ME határozat
Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintű vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről szóló 79/2012. (VII. 2.) ME határozat módosításáról
29765
154/2012. (XII. 21.) ME határozat
Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről
29765
155/2012. (XII. 21.) ME határozat
Az Operatív Programok Monitoring Bizottságai elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
29766
156/2012. (XII. 21.) ME határozat
A Magyar Energia Hivatal elnökhelyettese kinevezéséről
29767

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.