A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381633. látogatója

Budapest

2012. december 15.,

szombat


 

170. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CXCVI. törvény
A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
28127
2012. évi CXCVII. törvény
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról
28140
2012. évi CXCVIII. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
28146
2012. évi CXCIX. törvény
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról
28148
2012. évi CC. törvény
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
28169
2012. évi CCI. törvény
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról
28170
2012. évi CCII. törvény
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes törvények módosításáról
28172
2012. évi CCIII. törvény
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról
28174
72/2012. (XII. 15.) BM rendelet
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet módosításáról
28176
73/2012. (XII. 15.) BM rendelet
A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról szóló 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet módosításáról
28177
74/2012. (XII. 15.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet módosításáról
28178
49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről
28179
67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet
Az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről
28199
1583/2012. (XII. 15.) Korm. határozat
Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az E.ON SE közötti, az E.ON SE hazai földgázipari érdekeltségei, nevezetesen az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott részvények megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről
28202
1584/2012. (XII. 15.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport Összevont szakellátás jogcíme 2012. évi előirányzatának megemeléséről
28202
1585/2012. (XII. 15.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
28204
1586/2012. (XII. 15.) Korm. határozat
A lakossági villamos energia, földgáz és távhő végfogyasztói árak csökkentéséről
28206

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.