A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370974. látogatója

Budapest

2012. december 13.,

csütörtök


 

168. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok által megállapítandó szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátásokkal összefüggő egyes jogszabályok módosításáról
27885
353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről
27890
354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről
27903
355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
27907
356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet
A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról
27921
357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
27931
358/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
27948
359/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
27950
65/2012. (XII. 13.) BM rendelet
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét támogató segédfelügyelőkről
27951
66/2012. (XII. 13.) BM rendelet
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet módosításáról
27952
1580/2012. (XII. 13.) Korm. határozat
A nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról
27956
1581/2012. (XII. 13.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
27958
145/2012. (XII. 13.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27960
146/2012. (XII. 13.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
27960
147/2012. (XII. 13.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
27961
148/2012. (XII. 13.) ME határozat
A Nemzetközi Távközlési Egyesület 2012. évi Nemzetközi Távközlési Világértekezletén való részvételről
27961

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.